Regulaminy

Przełajowy Wyścig o Puchar Prezydenta Miasta Otwocka– 07.01.2018r

Otwock, Stadion Miejski Otwockiego Klubu Sportowego „Start” ul. Sportowa 1

 

 1. Organizator

Mała Liga XC

RKS Family Active – Dariusz Biernacki

Dyrektorzy Wyścigu:

Dariusz Biernacki – tel: 603 615 207 (część dla kolarzy licencjonowanych)

Maciej Mycielski – tel: 796 412 221 (część dla kolarzy bez licencji)

WWW: http://przelaje.malaligaxc.pl/

 

 1. Klasa Wyścigu:

Wyścig jest umieszczony w kalendarzu imprez MWZKol

 1. Uczestnictwo:

W wyścigu prawo startu mają zawodnicy (kobiety i mężczyźni) z licencją (oraz szkółek kolarskich) i bez licencji w następujących kategoriach:

 

ZAWODNICY Z LICENCJĄ

kategoria rok urodzenia Wymagany rower Numer wyścigu
Żaczka 2006 i młodsze Przełaj lub MTB 2
Żak 2006 i młodsi Przełaj lub MTB 2
Młodziczka 2004 – 2005 Przełaj lub MTB 4
Młodzik 2004 – 2005 Przełaj lub MTB 4
Juniorka młodsza 2002 – 2003 Przełaj 4
Junior młodszy 2002 – 2003 Przełaj 4
Juniorka 2000 – 2001 Przełaj 6
Junior 2000 – 2001 Przełaj 7
Elita kobiet 1989 – 1999 Przełaj 6
Elita mężczyzn 1989 – 1999 Przełaj 7
Masters I 1988 – 1979 Przełaj 7
Masters II 1978 – 1969 Przełaj 6
Masters III 1968 – 1964 Przełaj lub MTB (opony max 1,35”) 6
Masters IV 1963 i starsi Przełaj lub MTB (opony max 1,35”) 6

 

ZAWODNICY BEZ LICENCJI

kategoria rok urodzenia Wymagany rower Numer wyścigu
Kids D – dziewczynki 2006 i młodsze Przełaj lub MTB 1
Kids C – chłopcy 2006 i młodsze Przełaj lub MTB 1
Młodzież D – dziewczynki 2002 – 2005 Przełaj lub MTB 3
Młodzież C – chłopcy 2002 – 2005 Przełaj lub MTB 3
Ladies I 1989 – 2001 Przełaj lub MTB 5
Ladies II 1988 i starsze Przełaj lub MTB 5
Amator I 1989 – 2001 Przełaj lub MTB 5
Amator II 1969 – 1988 Przełaj lub MTB 5
Amator III 1968 i starsi Przełaj lub MTB 5

 

Do wyścigu będą dopuszczone osoby TYLKO ze sprawnym technicznie rowerem oraz posiadający kask

 

 1. Biuro Wyścigu:

Biuro Wyścigu będzie czynne w dniu 06 stycznia (sobota)  od godziny 14:00 – 16:00 oraz w dniu zawodów  07 stycznia od godziny 8:30

Biuro będzie się mieściło w Otwocku, na terenie Stadionu Otwockiego Klubu Sportowego przy ul. Sportowej1

Przedstawiciele ekip zawodników licencjonowanych muszą potwierdzić udział w zawodach prezentując LICENCJĘ (lub – w przypadku Żaków, Młodzików i Juniorów młodszych legitymację szkółki kolarskiej + WAŻNE badania lekarskie, w przypadku Juniorów licencję + WAŻNE badanie lekarskie) w Biurze Wyścigu w godzinach nie później niż na pół godziny przed każdym wyścigiem

Zapisów na zawody będzie można dokonać ON-LINE do dnia 05 stycznia 2018. Zapisy zostaną uruchomione na stronie http://przelaje.malaligaxc.pl/zapisy/

 

 1. Klasyfikacja

– Zawody dla kolarzy z licencją zostaną rozegrane zgodnie z przepisami Polskiego Związku Kolarskiego (PZKol). Klasyfikacja będzie prowadzona zgodnie z przepisami sportowymi PZKol.

– Zawody dla kolarzy bez licencji zostaną rozegrane zgodnie z regulaminem Małej Ligi Cyclocross*

 

 1. Starty

W wyścigach zawodnicy zostaną ustawieni w następującej kolejności (rozpoczynając najbliżej linii startu):

Wyścig 1) Kids Chłopcy, Kids Dziewczynki

Wyścig 2) Żak, Żaczka

Wyścig 3) Młodzież Chłopcy, Młodzież Dziewczynki

Wyścig 4) Junior Młodszy, Młodzik, Juniorka Młodsza, Młodziczka

Wyścig 5) Amator I, Amator II, Amator III, Ladies I, Ladies II

Wyścig 6) Masters II, Masters III, Masters IV, Elita Kobiet, Juniorka

Wyścig 7) Elita Mężczyzn, Masters I, Junior

 

 1. Nagrody

Puchar Prezydenta Miasta Otwocka zdobędzie zwycięzca w każdej kategorii (zarówno licencjonowanej, jak i nielicencjonowanej)

Medalami Małej Ligi Cyclocross zostaną nagrodzeni pierwsi TRZEJ zawodnicy w każdej kategorii (zarówno licencjonowanej, jak i nielicencjonowanej)

 

 1. Pomoc techniczna

Pomoc techniczna dla zawodników licencjonowanych jest dozwolona zgodnie z przepisami PZKol (część V par.1), zaś w przypadku zawodników nielicencjonowanych regulamin Małej Ligi Cyclocross*

 

 1. Ceremonia dekoracji

Ceremonie dekoracji odbędą się w miarę możliwości po drugim, czwartym oraz ostatnim wyścigu

 

 1. Kary

W zakresie kar dla zawodników licencjonowanych obowiązują przepisy sportowe PZKol oraz Międzynarodowej Unii Kolarskiej (UCI), zaś w przypadku zawodników nielicencjonowanych regulamin Małej Ligi Cyclocross*

 

 1. Przybliżony minutowy program zawodów

 

Godzina Etap Imprezy Kategorie
Od 8:30 Start imprezy – biurze otwarcie biura zawodów  
9:30 Wyścig 1 – czas trwania 20 minut (bez licencji) Kids D, Kids C
10:00 Wyścig 2 – czas trwania 20 minut (z licencją) Żaczka, Żak
10:20 Dekoracja  
10:30 Wyścig 3 – czas trwania 30 minut (bez licencji) Młodzież D, Młodzież C
11:10 Wyścig 4 – czas trwania 30 minut (z licencją) Młodziczka, Młodzik, Juniorka Młodsza, Junior Młodszy
11:50 Dekoracja  
12:00 Wyścig 5 – czas trwania 50 minut (bez licencji) Ladies I, Ladies II, Amator I, Amator II, Amator III
13:00 Wyścig 6 – czas trwania 50 minut (z licencją) Juniorka, Elita Kobiet, , Masters II, Masters III, Masters IV
14:00 Wyścig 7 – czas trwania 50 minut (z licencją) Junior, Elita Mężczyzn, Masters I
15:00 Dekoracja  

 

 1. Opłaty startowe:
 • Zawodnicy Szkółek Kolarskich POSIADAJĄCY WAŻNE badania lekarskie oraz zawodnicy z licencją z kategorii Młodziczka/Młodzik, Juniorka Młodsza/Junior Młodszy NIE uiszczają opłaty startowej
 • Zawodnicy z licencją uiszczają opłaty ZGODNIE z regulaminem PZKol
Ketegoria Zapis on-line i płatność maksymalnie do 05.01.2017 Zapis i płatność w Biurze Zawodów w dniach 06-07.01.2017
Juniorka 10 zł 20 zł
Elita Kobiet 10 zł 20 zł
Junior 10 zł 20 zł
Elita Mężczyzn 16 zł 32 zł
Masters I, II, III, IV 30 zł 30 zł
 • Wniesienie opłaty może być dokonane ON-LINE (patrz pkt. 4)

 

 • Zawodnicy w kategorii Kids oraz Młodzież mają prawo do startu po uiszczeniu opłaty w wysokości 30 zł oraz po podpisaniu oświadczenia i zgody na start przez opiekuna prawnego.
 • Zawodnicy w kategoriach Amator oraz Ladies (czyli wszyscy NIE posiadający licencji) zobowiązani są do podpisania oświadczenia i uiszczenia opłaty w wysokości 50 zł
 • Wszyscy startujący zawodnicy są zobowiązani do stawienia się w Biurze Zawodów w celu

odebrania numeru startowego i ZWROTNEGO CHIPA. Numer będzie obowiązywał w kolejnych imprezach przełajowych organizowanych i współorganizowanych przez Mała Liga XC, CHIP należy zwrócić do Biura Zawodów niezwłocznie po zakończeniu wyścigu.

W przypadku braku numeru startowego otrzymanego podczas pierwszego wyścigu przełajowego organizowanego w dniu 19.11.2017 za nowy numer należy uiścić opłatę w wysokości 15 zł

 

 1. Skład Komisji Sędziowskiej

Wyznacza MWZKol

 

 1. Kontrola antydopingowa

Podczas wyścigu obowiązują przepisy antydopingowe PZKol i UCI

 

 1. Wykaz szpitali

W pobliżu trasy: Szpital Powiatowy w Otwocku, ul. Batorego 44

 

 1. Wyniki

Wyniki po zatwierdzeniu przez sędziów zostaną ogłoszone podczas imprezy i niezwłocznie zamieszczone na stronie www. Organizatora oraz MWZKol

 

 1. Postanowienia końcowe
 • We wszystkich sprawach nie objętych w powyższym regulaminie decyduje Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem
 • Za szkody wynikłe wobec uczestników jak i osób trzecich organizatorzy nie odpowiadają.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do przełożenia imprezy w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych uznawanych za działanie „siły wyższej”.
 • Każdy startujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich (lub swojego podopiecznego) danych osobowych podanych przy rejestracji w rozumieniu stawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2002.101.926) oraz wykorzystania wizerunku przez cyklu Mała Liga XC w celu promocji i upowszechniania sportu oraz kultury fizycznej, w tym publikacji wyników, zdjęć i sprawozdań z zawodów w prasie, na stronach internetowych i w informatorach branżowych.