Regulamin Wyścigu Przełajowego o Puchar Prezydenta miasta Otwocka

Regulamin wyścigu przełajowego o Mała Liga Cyclocross – powered by iBOX o Puchar Prezydenta miasta Otwocka

 1. Organizator:

Stowarzyszenie Mała Liga XC

KRS: 0000638072, REGON: 365451257, NIP: 5322061760

WWW: http://malaligaxc.pl/

 

 1. Forma:

Zawody w kolarstwie przełajowym (cyclocross)

 

 1. Cele:

Cele wyścigu organizowanego w ramach Mała Liga Cyclocross są tożsame z celami Stowarzyszenia Mała Liga XC i są to (m.in.):

Popularyzacja kolarstwa, turystyki rowerowej i innych dyscyplin sportowych poprzez:

– wspieranie rozwoju kolarstwa, innych rodzajów sportów rowerowych, szeroko pojętej turystyki rowerowej oraz innych dyscyplin sportowych,

– propagowanie i rozpowszechnianie sportów rowerowych, w tym rowerowych sportów ekstremalnych oraz wszystkich odmian kolarstwa

– poprawienie umiejętności zawodników uprawiających sport,

– integracja środowiska rowerowego,

– promowanie regionalnych szlaków oraz miejscowości turystycznych,

– działanie na rzecz wychowania dzieci i młodzieży,

– wspieranie rozwoju i organizacji kultury fizycznej, sportu, aktywnych sposobów spędzania wolnego czasu, a także upowszechniania kultury fizycznej,

– upowszechnianie zdrowego, aktywnego trybu życia,

 

 1. Warunki uczestnictwa:

Uczestnikiem wyścigu przełajowego Mała Liga Cyclocross powered by iBOX o Puchar Prezydenta miasta Otwocka może być osoba spełniająca następujące warunki.

A) Dokona rejestracji poprzez zgłoszenie:

– na stronie www.przelaje.malaligaxc.pl pod linkiem wskazanym w sekcji Strefa Zawodnika/Zapisy

– lub bezpośrednio w biurze zawodów w dniu wyścigu w przypadku dostępnych wolnych pakietów startowych

Zgłoszenia on-line rozpoczną się w dniu 1.02.2019 o godzinie 9.00

B) Dokona opłaty startowej na warunkach określonych w punkcie 5

C) Odbierze numer startowy z chipem

– opłata za numer startowy wliczona jest w cenę pakietu startowego – numer obowiązuje TYLKO podczas wyścigu przełajowego o Puchar Prezydenta miasta Otwocka i przechodzi na własność zawodnika – w przypadku zagubienia otrzymanego numeru startowego należy zakupić nowy numer, nie ma możliwości otrzymania duplikatu!

D) Podpisze oświadczenie dotyczące uczestnictwa (za osoby niepełnoletnie oświadczenie musi podpisać opiekun prawny) – oświadczenie można pobrać również podczas rejestracji online

E) Będzie wyposażony w sprawny rower przystosowany do jazdy w terenie (preferowany rower PRZEŁAJOWY, dopuszczalne są również rowery górskie

F) Będzie wyposażony w sztywny KASK rowerowy – zawodnicy BEZ KASKU nie będą mogli wziąć udziału w wyścigu!

G) Przed startem zawodnik zobowiązany jest potwierdzić swoją obecność w Biurze Zawodów

Organizator nie zwraca opłaty wpisowej osobom, które nie ukończyły wyścigu. Płatności dokonane przy rejestracji on-line nie podlegają zwrotowi.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy przelewów bankowych i pocztowych. Jako datę płatności przyjmuje się datę księgowania środków na koncie Organizatora.

 

 1. Opłaty startowe

– opłata startowa wynosi:

A) kategorie Kids: 40 zł bez względu na termin dokonania opłaty i rejestracji

B) pozostałe kategorie: 55 zł (dokonana podczas rejestracji online (maksymalnie do 6 lutego włącznie) lub 70 zł w dniu zawodów podczas rejestracji w biurze zawodów (gotówką)

UWAGA!!! W cenę opłaty startowej wliczony jest numer z chipem. Numer jest jednorazowy i przechodzi na własność zawodnika po zawodach.

 

 1. Świadczenia dla zawodników:

W ramach opłaty startowej zawodnik otrzymuje:

– pakiet startowy wraz z jednorazowym numerem z chipem

– przejazd oznakowaną trasą – trasa oznaczona jest taśmą i strzałkami

– elektroniczny pomiar czasu (chipy umieszczone na numerach startowych)

– poczęstunek regeneracyjny po wyścigu

– zabezpieczenie medyczne

– ubezpieczenie NNW wykonawcy zawodów

– wyniki opublikowane po wydarzeniu na stronie www.przelaje.malaligaxc/wyniki/

– fotorelacja z wydarzenia

 

 1. Przybliżony program zawodów:

8:30 – otwarcie biura zawodów

9:30 – start 1) dzieci w kategoriach Kids (czas trwania wyścigu ok. 30 min.)

po wyścigu 1) dekoracja

10:30 – start 2) młodzież w kategoriach Młodzik i Juniorka młodsza (maksymalnie 3 rundy)* oraz kategorie: Juniorka, Elita kobiet, Masters kobiet (Ladies), Junior młodszy, Masters II, III i IV (czas trwania wyścigu ok. 50 min.)

*kategorie: Młodziczka, Młodzik i Juniorka młodsza wystartują przed pozostałymi kategoriami z handicapem maksymalnie 8 minut oraz zakończą wyścig po przejechaniu właściwej liczby rund dla swoich kategorii.

po wyścigu 2) dekoracja

12:00 – start 3) kategorie: Junior, Elita mężczyzn, Masters I (czas trwania wyścigu ok. 60 min.)

po wyścigu 3) dekoracja

 

 1. Kategorie wiekowe i przybliżony czas trwania wyścigów (UWAGA!!! kategorie wiekowe są TAKIE SAME, jak podczas wyścigu przełajowego z 11 listopada 2018r)

A) Kategorie wiekowe dla mężczyzn i przybliżone czasy wyścigów:

– Kids C1 – chłopcy urodzeni w 2008 i młodsi: ok 30 minut

– Kids C2 – chłopcy urodzeni w latach 2006-2007 – 30 minut

– Młodzik – młodzież urodzona w latach 2004-2005 – (maksymalnie 3 rundy)

– Junior Młodszy – młodzież urodzona w latach 2002-2003 – 50 minut

– Junior – młodzież urodzona w latach 2000-2001 – 60 minut

– ELITA – urodzeni w latach 1989-1999 – 60 minut

– MASTERS I– urodzeni w latach 1988- 1979 – 60 minut

– MASTERS II– urodzeni w latach 1978-1969 – 50 minut

– MASTERS III – urodzenie w latach 1968 – 1964 – 50 minut

– Masters IV – urodzeni w latach 1963 i starsi – 50 minut

B) Kategorie wiekowe dla kobiet i przybliżone czasy wyścigów:

– Kids D1 –  dziewczynki urodzone w 2008 i młodsze – 20 minut

– Kids D2 – dziewczynki urodzone w latach 2006-2007 – 20 minut

– Młodziczka – młodzież urodzona w latach 2004-2005 – 30 minut

– Juniorka Młodsza – młodzież urodzona w latach 2002-2003 – 30 minut

– Juniorka – młodzież urodzona w latach 2000-2001 – 50 minut

– ELITA – kobiety urodzone w roku 1989 – 1999 – 50 minut

– Ladies – kobiety urodzone w roku 1988 i wcześniej – 50 minut

Na życzenie zawodnika istnieje możliwość przeniesienia do kategorii ścigającej się w dłuższym limicie czasu. Nie można przenieść się do kategorii ścigającej się w krótszym limicie czasu.

 

 1. Zasady rozgrywania zawodów:

Trasa poprowadzona będzie na terenie oraz okolicach stadionu OKS „Start” oraz po ścieżkach i drogach z uwzględnieniem pagórkowatych terenów i przeszkód naturalnych oraz sztucznych.

– Zawodnicy ścigają się na oznakowanej pętli, wygrywa ten, który pierwszy przekroczy linię mety przejeżdżając odpowiednią ilość okrążeń.

– W trakcie wyścigu zawodnicy nie mogą skracać oraz zmieniać wyznaczonej przez organizatora trasy.

– W przypadku gdy zawodnik zjedzie z trasy powinien powrócić na trasę wyścigu i rozpocząć go w tym samym punkcie, w którym z trasy zjechał.

– Zawodnik nie może przyjmować ani otrzymywać żadnego rodzaju pomocy technicznej podczas trwania swojego wyścigu z wyjątkiem miejsca do tego wyznaczonego (strefa techniczna wyznaczona w miasteczku zawodów).

– Zawodnicy nie mogą przeprowadzać treningów na trasie podczas rozgrywania innych wyścigów.

UWAGA!!! Zwycięstwo najszybszego zawodnika powoduje automatycznie, iż każdy kolejny zawodnik przekraczający linię START/META kończy wyścig bez względu na liczbę przejechanych okrążeń.

– Numery startowe powinny być zamontowane na kierownicy, nie powinny być zagięte

– Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania zasad opisanych w niniejszym regulaminie oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do organizatorów, służb porządkowych i innych zawodników.

– Zawodnicy powinni szanować zieleń i nie zanieczyszczać terenu. Zabrania się wyrzucania opakowań po batonach, żelach i napojach poza strefę w miasteczku zawodów. Podczas zawodów nie wolno używać szklanych pojemników na napoje.

– Każdy startujący w zawodach uczestniczy w nich na własną odpowiedzialność (bądź opiekuna prawnego).

– Każdy startujący stwierdza, iż jego stan zdrowia pozwala mu na wzięcie udziału w wyścigu.

– Podczas wyścigów na trasie mogą przebywać tylko startujący w danym wyścigu zawodnicy (w przypadku wyścigu nr 1) dopuszcza się start opiekuna bezwzględnie jednak musi on jechać za ostatnim w peletonie startującym zawodnikiem)

 

 1. Klasyfikacja:

W wyścigu nagradzane będą trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii – BEZ PODZIAŁU NA ROWERY PRZEŁAJOWE I GÓRSKIE

UWAGA!!! ZE WZGLĘDU NA FAKT, IŻ JEST TO WYŚCIG PRZEŁAJOWY ZAWODNICY POSIADAJĄCY ROWERY PRZEŁAJOWE BĘDĄ USTAWIANI NAJBLIŻEJ LINII STARTU!!!

 

 1. Zasady Fair Play:

Wolniejszy zawodnik powinien ustąpić miejsca zawodnikowi szybszemu na trasie trzymając się w miarę możliwości najbliżej prawego brzegu trasy (szczególnie gdy szybsi zawodnicy będą dublować wolniejszych).

– Szybszy zawodnik powinien zasygnalizować moment wyprzedzania hasłem np. „lewa wolna!”.

– Zawodnik musi zachować szczególną uwagę i ostrożność w miejscach niebezpiecznych, tj. zjazdy, podjazdy, schody, przeszkody, strefa techniczna, etc.

– Uczestnicy muszą liczyć się z przerwaniem jazdy podczas stromych zjazdów lub podjazdów, trudnych warunków technicznych panujących na trasie.

– Podczas sprintu finiszowego zawodnik musi utrzymywać się na swoim torze jazdy (jazda na wprost – równolegle do barierek i taśm ochronnych).

 

 1. Nagrody:

Pierwszych 3 zawodników w każdej kategorii otrzyma nagrody rzeczowe, pamiątkowy medal, a zwycięzca w każdej kategorii zostanie uhonorowany Pucharem Prezydenta miasta Otwock

 

 1. Kary:

W przypadku naruszenia niniejszego regulaminu organizator może zastosować poniższe kary:

– Ostrzeżenie ustne

– Dyskwalifikacja

 

 1. Ruch pieszy:

– Wyścig będzie się odbywać przy nieograniczonym ruchu pieszych (spacerowicze, etc.). W miejscach szczególnie niebezpiecznych organizator oznaczy trasę i zagrodzi przejście pieszym.

– Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wejścia pieszego z lasu lub bocznych ścieżek.

– Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

 

 1. Informacje dodatkowe

– Zawodnicy podczas zgłaszania w biurze zawodów zobowiązani są do posiadania dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem. Osoby poniżej 18 roku życia biorą udział w imprezie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

– Za szkody wynikłe wobec uczestników jak i osób trzecich organizatorzy nie odpowiadają.

– Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian (aktualny regulamin będzie dostępny w biurze zawodów).

– Organizator zastrzega sobie prawo do przełożenia lub odwołania imprezy w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych uznawanych za działanie „siły wyższej”.

– Każdy startujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich (lub swojego podopiecznego) danych osobowych podanych przy rejestracji w rozumieniu stawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2002.101.926) oraz wykorzystania wizerunku przez Organizatora w celu promocji i upowszechniania sportu oraz kultury fizycznej, w tym publikacji wyników, zdjęć i sprawozdań z zawodów w prasie, na stronach internetowych i w informatorach branżowych

– Zabrania się fotografowania i innego utrwalania przebiegu imprezy oraz rozpowszechniania materiałów w celach sprzedaży bez uzyskania pisemnej zgody Organizatora (umożliwia się uczestnikom i kibicom robienie zdjęć i publikacji tylko dla własnego użytku, nie w celach komercyjnych)